Facebook Ads Ви позволява да създавате Custom Audience за таргетиране на своите реклами. Това е аудитория, базирана на вашите данни…

Read more