Tag: електронни продажби

Незавършени поръчки в онлайн магазините – идеи и решения

Изоставени колички или checkout процес създават дългосрочен проблем, защото трудно можем да поискаме обратна връзка за причините, а същевременно ако…

Read more

Метрики за ефективност на Електронната търговия

Да имаш сайт и да не следиш статистиките му е като да имаш офис, но да не го посещаваш. Така…

Read more