"Бизнесът не носи щастие на хората. Хората носят щастие на хората!" Google Plus стартира така чаканите бизнес страници Преди време…

Read more