Tag: facebook dynamic product ads

Advanced matching при динамичните фейсбук и инстаграм реклами за performance

Тази статия ще ви обясни как да изпращате по-пълни и правилни сигнали към фейсбук за динамичното таргетиране на вашата фейсбук…

Read more

Динамични продуктови реклами за интернет магазини във Facebook

Facebook не ни изненадват съществено - беше въпрос на време да получим и това парче от паят и ето, че…

Read more