Последните две седмици от комуникацията с познати и приятели установих, че хората малко се поизплашват при първата си "среща" с…

Read more