Таг: seo специалист

Професионалист в оптимизацията за търсещи машини (SEO). Специалист в техниките и методите за по-добро позициониране в резултатите от търсенето. SEO специалистите могат да бъдат условно класифицирани по няколко показателя: според търсачките, за които правят оптимизация на сайт; според техниките за оптимизация, които използват; според SEO методите. В зависимост от търсачките се разделят на: SEO специалисти за Google, за Yandex, Yahoo, Bing и пр. Според техниките за оптимизация SEO специалистите се разделят на: практикуващи Black Hat SEO, Grey Hat SEO, White Hat SEO. В зависимост от SEO методите, специалистите се разделят на: практикуващи link building, практикуващи SEO одит, SEM и др., както и общопрактикуващи SEO специалисти, които най-често работят в екип, поради по-големия обем работа.