Кратко въведение QR (от англ. - quick responce) кодовете са двуизмерни матрици, създадени през 1994 г. от Denso-Wave, а за…

Read more