Управлението на EdgeRank е SEO за Facebook. Всяко нещо, което правим, използвайки платформата facebook създава два елемента: Node - социален…

Read more