Напоследък се замислям как вниманието ни е толкова ангажирано с ежедневните проблеми, рутинни дейности и чувства, че главата ни се…

Read more