Става дума за патентования от 2005 г. от Google атрибут rel="nofollow" и скорошните коментари на Мат Кътс. Какво разбрахме от…

Read more