Не случайно, когато става дума за IFA, се спряга изречението "световно място за срещата на Индустрията". IFA е един от…

Read more