Първоначално си помислих, че все пак българското население във Facebook не е чак толкова многобройно, че да се влагат средства…

Read more