Трябва да ви призная, че заглавието е сгрешено - думата "вече" е излишна. Facebook имат социални филтри (или както Google…

Read more