CTR (Cost Through Rate) е процент от виделите Вашата AdWords реклама, които фактически са били привлечени от нея и са…

Read more