Историите са събирани с голяма "любов" (до девето коляно) по действителни случаи(за съжаление). Ако искате да си изплачете болката или…

Read more