Ако сме се виждали с вас на мои лекции или дискусии, сигурно знаете, че обичам да се представям по следния…

Read more