3D видео рекламите, или т.нар. стерео клипове вече се правят и у нас. Всъщност не става дума само за видео…

Read more