Бях ви обещал да продължавам с по-интересните теми от WebIT и държа на това обещание. В Google Academy се коментираха…

Read more