Не съм нито политически анализатор, нито някакъв кой знае какъв специалист, но се занимавам с реклама и искам да споделя…

Read more