Да, правилно прочетохте! За разлика от тока, водата, телефона, пътния данък, данък смет, данък печалба и куп други - гласуването…

Read more