Искам да съм незавиSIM от предизвестия и договори. Искам да не съм завиSIM от оставащи минути, групи, активирани услуги и…

Read more