Нали знаете историята за чашата? Оптимистът казва, че е наполовина пълна с вода. Песимистът - че е наполовина празна. Маркетологът…

Read more