Денис е "виновен" за тази публикация. Надявам се групата "виновници" да се увеличим многократно - на мен лично ще ми…

Read more