Ако не съществуваха паричните знаци и аз притежавах две кози, кокошка и петел, определено след най-много година щях да намразя…

Read more