Какво ви е необходимо преди да започнете? 1. Google Account (т.нар. Сметка в Google), който може да създадете оттук. Ако…

Read more