Всъщност стотачката беше една единствена, но важното е, че по този начин се постигна много голяма активност от хората, занимаващи…

Read more