Когато говорим продажби, най-често аудиториите се представят в purchase funnel (продажбена фуния), съдържаща три или четири нива, например: Awareness, ConsiderationConversion…

Read more