Ще бъда лектор на събитието:

Ще бъда лектор на събитието: